Kenyon Dixon và Tiffany Gouche thể hiện 'Love On Replay'

Kenyon Dixon Tiffany Gouche cùng tham gia 'Love On Replay', có sự tham gia sản xuất của Frank Rose, Ye Ali và Buddafly Wolf.

Kenyon Dixon muốn có 'CLOSER' trong album mới

Kenyon Dixon không bỏ lỡ và bản phát hành mới nhất của anh ấy đã chứng minh quan điểm này! Hãy xem CLOSER ngay bây giờ và bắt lấy cảm xúc.