Nam diễn viên được yêu mến Bruce Willis sắp nghỉ hưu do rối loạn nhận thức

Vào ngày 30 tháng 3, có tin tức cho biết Bruce Willis sẽ rời xa diễn xuất sau khi được chẩn đoán mắc chứng mất ngôn ngữ.